Website Banner
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
  099-156-2622
 
 
 
     
   
 
 
 
 
         
 
 
 
         
 
 
 


     
     
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  
     
   
     
     
           
 
  ขั้นตอนการสมัครเรียน
ท่านผู้ปกครองหรือน้องๆที่สนใจสามารถสมัครเรียนกับ
iGet TUTOR ได้ดังนี้
 
     
 
เข้าเมนูสมัครเรียน
>>
กรอกข้อมูลให้ครบ* 
>>
กดปุ่มยืนยัน
>>
ทีมงานติดต่อกลับ

 
นัดวันเวลาเรียน 
>>
หลังจากการเรียนการสอนผู้เรียนสามารถประเมินติวเตอร์ที่กล่อง
ข้อความหรือแบบฟอร์มประเมินที่ทีมงานส่งให้

     
 
หมายเหตุ:
   
1. ระดับติวเตอร์ทั้ง ติวเตอร์คุณวุฒิ  คือทีมงานติวเตอร์ที่มีผู้มีคุณวุฒิ ศึกษาใน  
  มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง  ความสามารถและประสบการณ์มากมาย
ติวเตอร์ติดดาว คือทีมงานติวเตอร์ที่มีผลงานการติวสอบเข้าได้ หรือได้รับการประเมินจากผู้เรียนอยู่ในระดับดีมาก
 


                                ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้เรียน
 
  2. ผู้เรียนที่เป็นผู้เยาว์เช่น ชั้นอนุบาล ประถม ความอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง
3. ผู้เรียนสามารถแจ้งความประสงค์และเป้าหมายในการเรียนให้ติวเตอร์ทราบได้ล่วงหน้า เพื่อให้ติวเตอร์ได้วางแผนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนมากที่สุด
4. กรณีที่ผู้เรียนได้ลงทะเบียนสมัครเรียนแล้ว มีเหตุขัดข้องหรือปัญหาไม่สามารถเรียนได้ตามที่สมัคร กรุณาติดต่อแจ้งทีมงานทันทีเพื่อยกเลิกงาน
5. กรณีที่ผู้เรียนได้สมัครเรียนกับ    iGet Tutor™ แล้ว ทีมงานไม่แนะนำให้ท่านสมัครเผื่อเลือกกับที่อื่น เพื่อไม่ให้เกิดงานซ้ำซ้อนและเกิดความสับสน
 
     


 
 
     
 
 
 
 

     
     
 
 
         
 
 

โทร : 099-156-2622
  Facebook: igettutor
Line ID: igettutor
Email: igettutor99@gmail.com Website: www.igettutor.com
Copyright © 2014 www.igettutor.com
 
 
             
Current Pageid = 8